• -10%

DRABINA EWAKUACYJNA STALOWA PAKIET 8-10 M

6 749,00 zł
6 074,10 zł - 10%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6 749,00 zł
Brutto
Ilość

Modułowe drabiny ewakuacyjne SM marki Drabest to oryginalny system opracowany przez projektantów firmy Drabest, którzy postanowili wesprzeć branżę budowlana w coraz szybciej wznoszonych konstrukcjach. Opracowane modułowe rozwiązanie stalowych drabin ewakuacyjnych, pozwala na szybką instalację drabiny ewakuacyjnej wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Sprawdzają się tam gdzie niezbędne jest wejście do konserwacji obiektów lub urządzeń umieszczonych na wysokości. Zestaw DRABEST 6.5.1 to gotowy zestaw stalowej drabiny ewakuacyjnej dedykowany do pokonania wysokości od 8 do 10 metrów.

*czas realizacji zamówienia to około 1 tydzień

 • Łatwy montaż
 • Antypoślizgowe stopnie 30x30mm
 • pobocznice wykonane z profila 30x50mm
 • Moduły
 • Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym
DE-OC-SM-ZES-8DO10M
Materiał
stal
Rodzaj łączenia szczebli
spawanie
Waga [kg]
130
Nośność (kg)
150 kg
Wysokość ściany
8-10 M
Całkowita długość drabiny [m]
11,1
*czas realizacji zamówienia to około 2 tygodnie

Do pobrania:
Drabiny ewakuacyjne SM - instrukcja montażu
Deklaracja zgodności WE

Drabina ewakuacyjna 8-10m

Zestawy drabin ewakuacyjnych SM są dostępne od ręki oraz dopuszczają niewielką modyfikację długości drabiny przez samego klienta. Takie rozwiązanie zaoszczędza nieraz kilkutygodniowy okres oczekiwania na drabinę wykonywaną na indywidualne zamówienie a szczegółowa instrukcja zawiera wszystkie kroki montażu drabiny aby wybrany zestaw był bezpiecznie i właściwie zamontowany.

Drabiny ewakuacyjne Drabest SM to gotowe zestawy dedykowane do pokonania wysokości od 3 do 10 metrów.

Zalety modułowych drabin ewakuacyjnych Drabest SM:

 • Wysoka jakość stali cynkowanej ogniowo
 • Łatwy montaż
 • Moduły do samodzielnego montażu
 • Zróżnicowane zestawy łatwo dostosować do różnej wysokości obiektu

Dostępne rozmiary drabin

 • Drabina jednobiegowa bez kosza ochronnego:
  6.1.1 Zestaw 1 - max 3 [m]
 • Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym:
  6.2.1 Zestaw 2 - 3-4 [m]
  6.3.1 Zestaw 3 - 4-6 [m]
  6.4.1 Zestaw 4 - 6-8 [m]
  6.5.1 Zestaw 5 - 8-10 [m]

1. WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja montażu pokazuje jak montować, użytkować i konserwować drabinę ewakuacyjną. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Powinna być cały czas dostępna dla osób zajmujących się montażem drabin pionowych. Nieprzestrzeganie instrukcji i wymogów BHP może skutkować obrażeniami ciała oraz wypadkami ze skutkiem śmiertelnym. Za szkody powstałe z tego tytułu producent nie ponosi odpowiedzialności. Niestosowanie się do instrukcji skutkuje utratą gwarancji na produkt.

Pionowe drabiny ewakuacyjne to konstrukcje składające się z modułów, łączonych wzajemnie dzięki dopasowanym elementom.

Drabiny składają się z elementów:

 • pobocznic wykonanych ze stalowego profila 50x30 mm
 • stopni antypoślizgowych wykonanych z ceownika o przekroju 30x30 mm
 • kosza antyspadowego wykonanego z kształtek stalowych

Cała drabina jest cynkowana ogniowo.
Na drabiny wystawiamy deklarację zgodności (dostępna na www.drabest.pl).

2. PRAWA AUTORSKIE

Producent zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niniejszej instrukcji montażu. Kopiowanie i powielanie treści jest zabronione. Wszelkie prawa patentowe są własnością producenta.

3. OGÓLNE PRZEPISY

3.1 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Drabina pionowa przeznaczona jest do montażu na stałe na budynkach, maszynach itp. w celu wchodzenia na konstrukcje. Należy stosować wszystkie elementy i akcesoria dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta, zgodnie z niniejszą instrukcją.

3.2 Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

Niedozwolone jest użytkowanie drabiny w następujący sposób:

 • Nieprawidłowe naprawy lub zmiana konstrukcji produktu.
 • Niezgodne użytkowanie elementów lub całej konstrukcji.
 • Łączenie elementów innych firm z elementami firmy Drabest.

3.3 Normy i przepisy

Produkt należy zamontować oraz użytkować zgodnie z poniższymi normami:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  2. PN-EN ISO 14122-4 – Bezpieczeństwo maszyn. Stałe środki dostępu do maszyn. Część 4: Drabiny stałe.
  3. DIN 18799-1 – Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli, drabiny pionowe z bocznymi podłużnicami.
  4. PN-EN-ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone do wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową

3.4 Kontrola, konserwacja i gwarancja


3.4.1 Kontrola
 • Przepisy BHP wymagają, aby drabina była sprawdzana pod kątem jej stanu technicznego przez osobę uprawnioną do tego rodzaju badań.
 • Osoba odpowiedzialna powinna z częstotliwością zależną od warunków pracy, ale nie rzadziej niż raz w roku skontrolować stan drabiny.
 • Należy sprawdzić czy elementy systemu nie są uszkodzone.
 • Należy dokonać sprawdzenia połączeń śrubowych oraz mocowań do konstrukcji.
 • Należy sprawdzić zgodność z aktualnymi przepisami BHP oraz instrukcją montażu i użytkowania drabin mocowanych na stałe firmy Drabest.
 • Uszkodzone elementy systemu ochrony należy wycofać z użytkowania.

3.4.1 Konserwacja

Części ruchome, jak zawiasy podestów spoczynkowych, bariery zabezpieczające należy okresowo sprawdzać pod kątem swobodnego działania.
Wgniecione, złamane lub pęknięte elementy należy wymienić.
Zanieczyszczoną drabinę pionową czyścić łagodnymi substancjami. Użycie kwasu lub ługu jest zabronione. Ewentualne uszkodzenia powierzchni ocynkowanej należy powlekać odpowiednim środkiem antykorozyjnym. Ewentualne uszkodzenia powierzchni lakieru należy likwidować poprzez punktowe nałożenie warstwy lakieru w odpowiednim kolorze z palety RAL, po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni.

3.4.2 Gwarancja

Na drabiny udzielamy 12 miesięcy gwarancji.

4. MONTAŻ

4.1 Uwagi wstępne

Upewnij się, że nośność konstrukcji, do której drabina będzie przymocowana jest wystarczająca. Producent nie odpowiada za szkody oraz ewentualne wypadki wynikające z braku sprawdzenia nośności.
Obowiązek sprawdzenia nośności spoczywa na osobie montującej drabinę.
Zestaw nie zawiera elementów montażowych do ściany.

WAŻNE!

Jeżeli potrzebne jest skrócenie długości elementu, osoba montująca zobowiązana jest wykonać to we własnym zakresie za pomocą odpowiedniego sprzętu. Poprawność montażu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi normami wymiarowymi dla danego zestawu spoczywa na osobie montującej.

4.2 Wymagania montażowe

Górna krawędź szczebla oraz powierzchnia zejścia muszą leżeć na jednym poziomie. Montaż wykonywać od góry (najkrótsze drabiny) do dołu (najdłuższe drabiny). Przestrzegać wskazanych wymiarów i odległości.

 • Uchwyt mocujący do ściany należy montować bezpośrednio pod szczeblem.
 • Pierwszy, najniższy poziom uchwytów należy zamocować nie wyżej, niż pod drugim szczeblem drabiny.
 • Ostatni, najwyższy poziom uchwytów należy mocować nie niżej, niż pod drugim szczeblem od góry.
 • Dokręcić śruby zgodnie z momentem dokręcenia: M6 - 6 [Nm], M8 - 15 [Nm], M10 - 30 [Nm], M12 - 50 [Nm]

Drabiny ewakuacyjne DRABEST

Drabiny ewakuacyjne Drabest 3m

Drabina ewakuacyjna 3M zestaw

DE 8 10M

Zestawy drabin ewakuacyjnych Drabest