szkolenie-drabin

Jedną z najważniejszych zasad w każdym miejscu pracy jest zapewnienie osobom, które wykonują swoje zawodowe obowiązki, maksymalnego bezpieczeństwa. Należy zadbać zarówno o właściwe zachowania w środowisku roboczym, jak i o odpowiedni stan oraz sposób użytkowania wykorzystywanego wyposażenia. W tym celu przeprowadza się profesjonalne kontrole drabin, podestów i wielu innych maszyn czy narzędzi stosowanych na co dzień w pracy. Jako Drabest organizujemy szkolenia produktowe, mające na celu nie tylko przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczanego wyposażenia, ale także możliwości samodzielnego prowadzenia jego obowiązkowych, okresowych przeglądów.

Dlaczego szkolenia produktowe są tak istotne?

Każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikom, że udostępnione maszyny, narzędzia i wyposażenie są właściwie przystosowane do realizacji zawodowych obowiązków, a także mogą być wykorzystywane w sposób całkowicie bezpieczny. W takim przypadku szczególnie istotne okazują się np. przeglądy drabin i podestów – to elementy bardzo często wykorzystywane na zewnątrz, więc narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych, które mogą powodować uszkodzenia.

By zapobiec pogorszeniu stanu technicznego wyposażenia oraz szybko likwidować wszelkie drobne awarie, należy regularnie przeprowadzać kontrole drabin. Powinny być one realizowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Utrwalone wyniki takich przeglądów trzeba przechowywać przez okres 5 lat. Szczegółowe przepisy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z drabinami, rusztowaniami czy podestami są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. Regulacje te określają m.in. zasady, według których powinny być prowadzone przeglądy drabin.

Dlatego też, ze względu na obowiązujące przepisy oraz dbałość o bezpieczeństwo pracowników, warto wziąć udział w szkoleniu produktowym. Organizowany przez Drabest kurs pomoże nie tylko zrozumieć, jak bezpiecznie korzystać z drabin i podestów, ale także w jaki sposób profesjonalnie prowadzić ich przeglądy, których błędów unikać, jak usuwać usterki i co zrobić, kiedy okaże się, że dane wyposażenie nie powinno już być dłużej użytkowane.

 

Jakie zalety mają szkolenia produktowe organizowane przez Drabest?

Każde nasze szkolenie produktowe jest prowadzone przez doświadczonego eksperta i dostarcza kompleksowej wiedzy wszystkim uczestnikom. By móc przystąpić do kursu, nie trzeba spełniać żadnych specjalnych warunków. Jako organizator dbamy nie tylko o wysoki poziom merytoryczny spotkania, ale również doskonałą atmosferę. Prowadzący chętnie odpowiada na pytania, cierpliwie wyjaśnia wszystkie wątpliwości i demonstruje poszczególne działania w praktyce.

Szkolenie, podczas którego przygotujemy uczestników m.in. do tego, jak prowadzić przegląd drabin, może być realizowane zarówno w naszej siedzibie, jak i na terenie firmy klienta. Każdy kurs jest indywidualnie dopasowany do potrzeb, możliwości oraz oczekiwań uczestników. Wśród najważniejszych zalet naszego szkolenia produktowego możemy wymienić:

- merytoryczne podejście prowadzącego,

- wysoki poziom materiałów szkoleniowych,

- możliwość poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy,

- elastyczne podejście w kwestii organizacji i logistyki kursu,

- dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji do przeprowadzania kontroli drabin,

- dłuższe efektywne wykorzystywanie wyposażenia dzięki wskazówkom producenta,

- szybsze usuwanie wszelkich awarii i odpowiednia konserwacja,

- podniesienie kwalifikacji pracowników,

- umiejętność przygotowania zgodnej z prawem dokumentacji.


Masz pytania? Napisz:

szkolenia@drabest.pl

Zapisz się