Przeglądy techniczne drabiny – czy należy je wykonywać?

Przeglądy techniczne drabiny – czy należy je wykonywać?

Przeglądy techniczne drabiny – czy należy je wykonywać?

Bezpieczna praca na budowie, ale także w każdej innej branży wymaga regularnego kontrolowania stanu posiadanych narzędzi oraz maszyn. Z punktu widzenia przepisów BHP drabina wykorzystywana w zakładach pracy również powinna zostać objęta przeglądem co nakłada na jej właściciela obowiązek wykonywania regularnych przeglądów. Ich historię należy dokumentować w karcie kontroli. Kto i jak często powinien przeprowadzać badanie techniczne oraz na co zwracać szczególną uwagę w trakcie oględzin?

Przegląd techniczny drabiny – czy jest konieczny?

Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie pozostawiają złudzeń – właściciele drabin budowlanych, ratunkowych, jak również ich pozostałych typów, zobowiązani są do przeprowadzania regularnych badań technicznych. Wyniki takiej inspekcji w formie dokumentacji powinny być przechowywane przez okres 5 lat i udostępniane do wglądu uprawnionym organom. Działanie to ma kluczowe znaczenie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających ze sprzętu. Podobnie jak w przypadku innych maszyn, również przegląd drabin ma na celu sprawdzenie, czy ich regularne użytkowanie nie powoduje usterek zagrażających zdrowiu oraz życiu użytkowników.

Jak wygląda badanie techniczne?

Nie ma precyzyjnie określonych przepisów, które opisywałyby, jak krok po kroku powinno wyglądać takie badanie. Najbezpieczniej przyjąć, że w trakcie sprawdzania stanu technicznego kontroli podlegają wszystkie elementy, mogące ulec uszkodzeniom mechanicznym oraz eksploatacyjnym. Podczas inspekcji BHP szczególną uwagę należy zwracać na:

  • ogólny wizualny stan sprzętu,
  • stan połączeń skręcanych, ruchomych bądź nitowanych,
  • widoczność naklejek informacyjnych i ostrzegawczych,
  • pasy, haki i elementy zaczepne,
  • kondycję stopni oraz podpór, w tym ewentualne zużycie oraz poślizgi.

Wykonując przegląd techniczny drabiny, należy również skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Nie powinny one mieć wgnieceń, pęknięć czy śladów korozji. Częstym błędem jest skupianie się wyłącznie na konkretnym detalu, podczas gdy narzędzie należy traktować jako całość – ewentualna usterka jednego elementu może przełożyć się na pogorszenie stanu całego sprzętu, zmniejszając bezpieczeństwo jego użytkowania. Kontrolę drabiny przed użyciem należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją dołączoną do każdej drabiny. W przypadku okresowych kontroli drabiny do użytku profesjonalnego osoba przeprowadzająca kontrolę musi mieć do tego uprawnienia. Może być to pracownik wyznaczony przez producenta. W naszej firmie istnieje również możliwość odbycia szkolenia z przeglądu drabin, które poświadczone jest certyfikatem potwierdzającym odbycie takiego szkolenia. Wówczas, kontrolę można prowadzić samodzielnie, zgodnie z wytycznymi. W przypadku chęci skorzystania z jednej z powyższych opcji należy złożyć zapytanie ofertowe na daną usługę.

Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie kontroli drabiny?

Poza ogólnymi wytycznymi, które warto stosować niezależnie od rodzaju posiadanego urządzenia, należy również skupić się na indywidualnych parametrach, wpisując je w kartę. Przy rozkładanej lub rozsuwanej drabinie BHP bezwzględnie trzeba sprawdzić mechanizmy zabezpieczające przed niekontrolowanym rozsunięciem. Nie można zapominać również o środowisku pracy – drabina nie powinna być zabrudzona, gdyż może być to przyczyną poślizgnięć, ale również może zakryć ewentualne uszkodzenie. Dla drabin użytkowanych na zewnątrz warto zwrócić uwagę na miejsce jej użytkowania oraz warunki atmosferyczne.

Co zrobić, stwierdzając usterkę?

Każda nieścisłość, usterka bądź awaria przede wszystkim powinna zostać udokumentowana w karcie dokumentującej kontrolę. Jeśli inspekcja wykaże poważne uszkodzenia, należy niezwłocznie wyłączyć sprzęt z użytkowania oraz dokonać serwisu zepsutych bądź wyeksploatowanych elementów. W zdecydowanej większości przypadków wykonywanie regularnych przeglądów technicznych drabin pozwala wychwycić usterki w początkowej fazie. Dzięki temu naprawa zwykle sprowadza się do wymiany konkretnych podzespołów, a awaria zostaje usunięta jeszcze zanim przeistoczy się w poważniejsze zagrożenie.

Karta kontroli, czyli dokumentacja przeprowadzonego badania

Każda drabina posiada odpowiednie naklejki, na których umieszczona jest data kontroli oraz informacje dotyczące odpowiedniego użytkowania drabiny. W przypadku zlecenia przeprowadzenia okresowej kontroli drabin przekazywany jest protokół.

Dlaczego warto regularnie sprawdzać stan drabiny?

Podstawową korzyścią, jaka płynie z regularnego sprawdzania stanu technicznego sprzętu użytkowanego na terenie zakładu pracy, budowie czy przy dowolnym, innym zastosowaniu, jest minimalizowanie zagrożeń zdrowia i życia. Praca ta zalicza się do prac wysokościowych, obwarowanych odpowiednimi przepisami, dlatego wykonywanie regularnych przeglądów drabin BHP to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Systematyczne sprawdzanie sprzętu pozwala także obniżyć koszty jego serwisu lub wymiany. Dbałość o sprawne i bezpieczne narzędzia to również wzrost motywacji pracowników, a także ważny czynnik wizerunkowy z punktu widzenia pracodawcy.

Jak często wykonywać badania techniczne?

Regularnie dokonywane badania oraz oględziny połączone z prowadzeniem karty kontroli nie zajmują wiele czasu, natomiast dają pewność, że zarówno stan wizualny, jak i użytkowy konstrukcji nie pozostawia żadnych wątpliwości. Niezbędne wskazówki dotyczące inspekcji technicznych, w tym te dotyczące częstotliwości ich dokonywania, powinny zostać określone przez producenta i znajdować się w dokumentacji BHP dołączonej do sprzętu. Warto sumiennie ich przestrzegać, pamiętając, że nawet drobne zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa mogą okazać się dramatyczne w skutkach.

Wszystkie komentarze