Normy - drabiny przemysłowe

Normy - drabiny przemysłowe

Normy - drabiny przemysłowe

Od wytrzymałości i stabilności drabiny zależy zdrowie, a nawet życie ludzkie. Dlatego profesjonalni producenci podchodzą do tego zagadnienia z należytą uwagą. To samo czyni prawo i dlatego 1 stycznia 2018 roku w życie weszły nowe normy dla drabin przemysłowych oraz domowych. W obu przypadkach doszło do dość istotnych zmian. To dzięki nim zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowania drabin w każdej sytuacji, a zwłaszcza w warunkach przemysłowych, gdzie produkty są narażone na przyjmowanie dużych obciążeń.

Jakie informacje zawiera norma PN EN 131?

W nowych przepisach po raz pierwszy wprowadzono też podział na drabiny dla fachowców oraz przeznaczone do użytku domowego. Ma to ogromne znaczenie dla ich konstrukcji. Powszechnie wiadomo, że drabiny dla klientów indywidualnych nie będą tak intensywnie eksploatowane, jak te stworzone z myślą o magazynach czy zakładach produkcyjnych. Obie wersje muszą jednak spełniać podstawowe zasady BHP.

W normie można znaleźć informację o tym, że każda drabina, w której długość podłużnic przekracza 3 metry, powinna mieć stabilizator. W praktyce mowa więc o poszerzonej podstawie. Na dodatek PN EN 131 uwzględnia szerokość poszerzenia: stabilizator zgodnie z normą nie musi mieć więcej niż 1,2 metra, ale producent może zastosować także dłuższy.

Oczywiście w zaktualizowanej normie nie mogło zabraknąć dodatkowych wymagań odnoszących się do wytrzymałości, sztywności i bezpieczeństwa drabin. Testy są precyzyjnie opisane w PN EN 131, co dobrze pozwala rozeznać się w tym, jakie warunki powinny spełniać wszystkie nowe produkty, podlegające pod wskazaną normę, wytworzone po 2018 roku. Warto się z nimi zaznajomić:

  1. Badanie wytrzymałości podłużnic. Drabina z atestem BHP musi wytrzymać obciążenie o sile 2250 N (modele domowe) lub 2700 N (modele przemysłowe).
  2. Badanie sztywności drabin rozstawnych i ich odporności na skręcanie. Drabiny zostają obciążone siłą (750 N – sztywność Bending test of the stiles), 736 N rozciągnięte z boku siłą 137 N. Stopa drabiny nie może zmienić swojej pozycji o więcej niż 25 mm.
  3. Badanie sztywności drabin przystawnych i ich odporności na skręcanie. Różnica odkształcenia podłużnic nie może przekroczyć 7% szerokości drabiny.
  4. Badanie odporności na obciążenie ciągłe. Typowe badanie wytrzymałościowe o sile 1500 N, powtarzane od 10 000 do 15 000 razy. 10 000 cykli dla non-professional i 50 000 dla professional
  5. Badanie poślizgów drabiny ustawionej na szkle. Stopy nie mogą się przesunąć o więcej niż 40 mm w ciągu jednej minuty przy obciążeniu 1471 N.

Badanie sztywności oblicza się ze wzoru jak niżej w zależności od długości testowanej drabiny:

Drabina z atestem BHP – gdzie kupić?

Co jeszcze jest istotne dla eksploatacji drabin przemysłowych? Na pewno regularne kontrole. Nie wolno o nich zapominać, inaczej stwarzają ryzyko wypadków. Nawet najlepiej skonstruowana drabina może przez przypadek ulec uszkodzeniu. Stan techniczny – zgodnie z zasadami BHP – powinien być sprawdzany przed każdym użyciem, zgodnie z instrukcją.

Spełnienie wymagań i testów przeprowadzonych w myśl ustalonych norm jest podstawą przeznaczenia drabiny do sprzedaży. Najnowsza aktualizacja EN 131-3 weszła w życie w styczniu 2018 roku. Jest to trzecia część normy odnosząca się głównie do etykiet i oznaczeń, jakie musi mieć drabina. Badania wykonywane są według normy EN 131-2, której ostatnia aktualizacja nastąpiła w 2017 roku. Do wymiarów geometrycznych drabin odnosi się z kolei norma 131-1, którą to część zaktualizowano ostatnio w 2015 roku.

Można zaufać wyłącznie produktom, które uzyskały odpowiedni atest. Gdzie ich szukać? Najlepszym wyborem będą zaufani rodzimi producenci, jak Drabest. Drabina z atestem BHP stanowi podstawę naszej oferty. To właśnie do nas najlepiej udać się w pierwszej kolejności.

Wszystkie komentarze